ก๊วนชวนเที่ยว ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง 1

ก๊วนชวนเที่ยว ล่องเรือแม่น้ำแม่กลอง 2
 
 แพคเกจต่าง ๆ
 
 โปรแกรมท่องเที่ยวทางเรือ 1:
 เที่ยวชมอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2)
 ไหว้พระวัดท้องคุ้ง วัดจุฬามณี ตลาดน้ำยามเย็น ชมหิ่งห้อย

ราคา 800 บาท

สำหรับ 2-10 ท่าน
ราคา 1,100 บาท
สำหรับ 11-15 ท่าน

  ระยะเวลาท่องเที่ยวประมาณ 4 ชั่วโมง ออกเดินทาง 16.00 น. กลับถึงที่พัก 20.00 น.
  ทั้งนี้เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 
 โปรแกรมท่องเที่ยวทางเรือ 2:

 เที่ยวชมวัดโบสถ์ ค่ายบางกุ้ง Unseen In Thailand วัดบางแคน้อย
  วัดบางแคกลาง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2)
  วัดจุฬามณี ตลาดน้ำยามเย็น ชมหิ่งห้อย

ราคา 1,100 บาท     

สำหรับ 2-10 ท่าน
ราคา 1,400 บาท
สำหรับ 11-15 ท่าน


  ระยะเวลาท่องเที่ยวประมาณ 6 ชั่วโมง ออกเดินทาง 14.00 น.กลับถึงที่พัก 20.00 น.
  ทั้งนี้เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม