บ้านกรนรา

 ที่พักอัมพวา..บ้านเรือนไทยหมู่ดั้งเดิม อยู่ริมน้ำ เก่าแก่มีอายุมากว่า 100 ปี  และยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบการตกแต่งบ้านแบบไทยโบราณ  
 เพื่อให้คุณได้ย้อนยุคถึงความเป็นมาในอดีตกาล  บริเวณรอบบ้านยังล้อมรอบสวนมะพร้าว  ต้นลำพูริมน้ำที่พักพิงของหิ่งห้อย  
 ตัวน้อย  ห้อยขาราน้ำที่ท่าหน้าบ้าน  อากาศสบายสไตล์เป็นกันเอง
 พักผ่อนเชิงอนุรักษ์ มีห้องพักหลากหลายรูปแบบ ที่พักอัมพวา สามารถเลือกพักได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของท่าน
 เพื่อวันพักผ่อนของท่าน พิเศษกว่าวันไหนไหน...